Syniadau gwych gan Fyfyrwyr Bangor angen eich pleidlais

Mae myfyrwyr arloesol ym Mhrifysgol Bangor angen eich pleidlais er mwyn i’w syniadau ddwyn ffrwyth.

Fel rhan o Myfyrwyr Arloesol Haf 2016 Jisc, mae'r gystadleuaeth syniadau myfyriwr yn chwilio am y syniadau gorau ar gyfer defnyddio technoleg a allai wella profiad myfyrwyr mewn addysg bellach neu addysg uwch.

Mae dau syniad wedi'u cyflwyno gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor, ac os byddant yn llwyddiannus, gallant ennill £2,000 i ddechrau yn ogystal â mentora drwy gyfnod dylunio, a £3,000 ar ben hynny os caiff eu syniad ei ddewis i'w ddatblygu fel cynnyrch.

I gael eu hystyried ar gyfer cyllid y rhan gyntaf, mae angen i’r syniad gael 250 o bleidleisiau erbyn Mehefin 6ed.

Cafodd Joe Perkins, myfyriwr BSc Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn ei drydedd flwyddyn y syniad i greu ‘Course Match, ap ffôn symudol sy’n defnyddio peiriant dysgu a rhyngwyneb tebyg i Tinder a fyddai’n cynorthwyo darpar fyfyrwyr gyda’r penderfyniad anodd o ba gwrs gradd i gymryd yn y brifysgol. Mae Joe yn credu y gallai Course Match "chwyldroi'r ffordd y bydd myfyrwyr yn dewis eu cyrsiau gradd."

Mae’r ap 'MyStryd' wedi'i gynllunio i annog mwy o bobl i ymweld â Stryd Fawr Bangor ac ailfywiogi'r profiad a gaiff cwsmeriaid yno. Datblygwyd MyStryd gan Leon Garland (Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau), Jack Morris (Peirianneg Electronig), Nikita Savy (Seicoleg), Sabria Behilil (Busnes) ac Aleksandra Kozlowska (Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau) a ddaeth yn ail yn yr her Menter drwy Ddylunio'r Brifysgol ac maent hefyd wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth mewn Menter Prifysgolion Santander.

I weld yr holl syniadau ac i bleidleisio dros eich hoff syniad cyn Mehefin 6ed, ewch i wefan JISC:

https://elevator.jisc.ac.uk/e/student-ideas-2016/idea/course-match

https://elevator.jisc.ac.uk/e/student-ideas-2016/idea/mystryd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2016