Yr Athro Cross yn ymuno â rhestr ddisglair o enillwyr y wobr Award Lecture

Mae'r Athro Emily S. Cross o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi ei henwi fel un o enillwyr y gwobrau clodwiw Award Lectures a gynhelir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Prydain (BSA) fel  rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Prydain 2017.  Mae'r Athro Cross yn un o saith prif ymchwilydd yn y DU i gael eu cydnabod am eu hymchwil arloesol ar ddechrau eu gyrfa, a bydd yn ymuno â'r grŵp disglair sydd eisoes wedi derbyn  darlith wobrwyol yn cynnwys yr Athro Brian Cox (enillydd yn 2006), Maggie Aderin-Pocock (enillydd yn 2008), a Richard Wiseman (enillydd yn 2002).

Dywedodd y coreograffydd, Ivar Hagendoorn, mai'r "aelodau sy'n symud ond mai'r ymennydd sy'n dawnsio".  Pan fyddwn yn gwylio dawnsiwr 'break-dancing' yn troelli ar ei ben neu falerina yn llamu ar draws y llwyfan, sut mae ein galluoedd dawnsio ein hunain (neu ein diffyg yn y maes hwnnw) yn dylanwadu ar y ffordd rydym yn ystyried perfformwyr sy'n ein cynhyrfu a gwneud argraff arnom? Dyma'r cwestiynau fydd yr Athro  Cross yn ceisio eu hateb yn y ddarlith.  Bwriedir i'w darlith wobrwyol fod yn ddigwyddiad rhyngweithiol sy'n edrych ar yr hyn mae'r ymchwil niwrowyddoniaeth ddiweddaraf yn ei ddatgelu ynghylch beth sy'n mynd ymlaen yn ein pennau pan fyddwn yn gwylio symudiadau sy'n ein hysgogi i godi o'n cadeiriau a dawnsio.

Bydd yr Athro Cross yn adolygu ei hymchwil ei hun ac ymchwil arall sy'n ymchwilio i ddysgu gweithredol mewn dawnswyr arbenigol a newydd i benderfynu sut mae'r ymennydd yn cysylltu gweithredu â chanfyddiad. Bydd hefyd yn trafod canfyddiadau ei thîm sy'n sefydlu cysylltiadau rhwng galluoedd corfforol yr arsylwyr eu hunain a'r hyn y maent yn ei ystyried yn ddiddorol (neu'n ddiflas) o ran gwylio dawnswyr yn perfformio ar lwyfan. Fel sy'n addas i bwnc o'r fath, dywedodd yr Athro Cross "Mae'n debyg y byddaf yn cael y gynulleidfa i wneud ychydig o ddawnsio hefyd (hyd yn oed os bydd hynny yn eu cadeiriau)!"

Wrth ymateb i'r wobr, meddai'r Athro Cross:

“Rwy'n falch iawn o dderbyn y wobr hon gan sefydliad mor anrhydeddus â Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Prydain eleni, ac yn teimlo'n gyffrous iawn ynglŷn â chlywed fy nghyd enillwyr o'r ddarlith wobrwyol yn cyflwyno eu pynciau diddorol. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen wrth gwrs at rannu fy ngwyddoniaeth gyda chynulleidfa fydd yn cynnwys aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb, yn yr Attenborough Centre for the Creative Arts yn Brighton ym mis Medi eleni!"

Dywedodd Ivvet Modinou, Pennaeth Ennyn Cyfraniad yng Nghymdeithas Wyddoniaeth Prydain: "Mae enillwyr y ddarlith wobrwyol eleni yn dderbynwyr teilwng iawn oherwydd eu hymchwil arloesol a gallu eithriadol i gyfleu eu gwaith i gynulleidfaoedd ehangach."

Cynhelir darlith yr Athro Cross, 'Getting in the Neural Groove' ddydd Gwener, 8 Medi am 12.30 - 1.30 yn yr awditoriwm yng Nghanolfan Attenborough ym Mhrifysgol Sussex.  Gellwch gofrestru i gael tocynnau am ddim yma.      

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2017