Medi 2017

SuLlMaMeIGSa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

"A DREADFUL BUT EXCITING LIFE, FULL OF STRESS, PASSION AND DANGER”

Ail Ddarlith Goffa Flynyddol Dennis Crisp Gwyddoau Mor

Lleoliad:
Darlithfa Lefel 2, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ
Amser:
Dydd Mercher 13 Medi 2017, 17:00–18:26
Cyswllt:
alumni@bangor.ac.uk
Mwy o wybodaeth:
7th International Oyster Symposium

"A DREADFUL BUT EXCITING LIFE, FULL OF STRESS, PASSION AND DANGER”

Consider the Oyster, MFK Fisher

Ymunwch â ni yn y ddarlith arbennig hon lle bydd Yr Athro Brian Bayne, cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor, yn siarad am swyddogaeth 'bioleg organebol' (ecoleg ffisiolegol) mewn dwy agwedd ar fioleg môr: modelau ecolegol a genomeg arbrofol.

Mynegwch ddiddordeb trwy anfon e-bost at: alumni@bangor.ac.uk

Dros fwy na hanner canrif mae ymchwil YR ATHRO BRIAN BAYNE wedi ymdrin ag ecoleg ffisiolegol ac egnïeg cregyn môr deuglawr, gyda phwyslais ar gregyn gleision ac wystrys.  Mae wedi gwneud cyfraniadau i ecoleg larfaol, ffisioleg bwydo, maethiad, twf ac atgenhedlu, ac arwyddocâd amrywioldeb genetig. 

Yn ystod ei yrfa fel biolegydd môr gyda'r UK Natural Environment Research Council mae wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr yr Institute for Marine Environmental Research a'r Plymouth Marine Laboratory, ac ef oedd Cyfarwyddwr cyntaf y Centre for Coastal and Marine Sciences. Enillodd ei PhD yn y Labordy Gwyddor Môr ym Mhrifysgol Bangor ac mae wedi bod mewn swyddi ôl-ddoethurol ym Mhrifysgolion Copenhagen a Sao Paulo, ac yn y Labordy Ymchwil Pysgodfeydd yng Nghonwy.  Bu'n Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerlŷr ac yn Athro Ymchwil ym Mhrifysgol California a Phrifysgol Sydney a derbyniodd OBE yn 1998.  Cyhoeddodd fonograff ar gregyn gleision yn 1996 a monograff ar Fioleg Wystrys yn 2017.

Roedd DENNIS CRISP (1916-1990) yn sŵolegydd a ymddiddorai mewn ffiseg a chemeg, a defnyddiodd y disgyblaethau hynny yng nghyswllt ffisioleg ac ecoleg infertebratau morol. Daeth yn un o fiolegwyr morol mwyaf adnabyddus Prydain a datblygodd ysgol sydd wedi cael dylanwad byd-eang. Mae Prifysgol Bangor ac Ysgol Gwyddorau'r Eigion yn falch o gyflwyno'r ddarlith goffa hon, cyfres a fydd yn croesawu cyn fyfyrwyr PhD Dennis yn ôl i'w alma mater o bob cwr o’r byd i draddodi ar bynciau a ddylanwadwyd arnynt gan yr Athro Crisp ac a ysbrydolwyd ganddo.