Mai 2019

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

"Feminist Legal Activism in India"

Lleoliad:
Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 16 Mai 2019, 17:30–19:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Cyswllt:
Dr Marcel Stoetzler

"Feminist Legal Activism in India"

Tanja Herklotz - Berlin

Ers ei ymddangosiad yn y 1970au, mae'r mudiad hawliau merched India wedi defnyddio lobïo am well deddfwriaeth yn ogystal ag ymgyfreitha yn y frwydr dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau. Er bod rhai o ymgyrchoedd y mudiad wedi bod yn llwyddiannus iawn, mae eraill wedi methu'n llwyr. Mae'r papur hwn yn egluro'r rhesymau am hyn. Gan edrych ar fudiad hawliau merched India drwy lens gymharol, mae'r papur hwn yn rhoi astudiaeth fanwl o brif arloeswyr y mudiad a'i ymgyrchoedd o'r 1970au hyd heddiw ac mae hefyd yn archwilio sut mae mudiad merched India yn debyg ac yn wahanol i fudiadau cyfatebol yng ngogledd y byd. Hefyd, i ba raddau y mae'r brwydrau a'r dulliau a ddefnyddiwyd yn debyg neu'n wahanol i fudiadau ffeministaidd eraill ledled y byd. Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar weithredaeth y mudiad mewn dwy ardal benodol: 1. priodas a'r teulu (yn fwy penodol "cyfreithiau personol" yn seiliedig ar grefydd); a 2. thrais yn erbyn merched. Bydd yn dangos bod senedd India a llysoedd  India wedi bod yn llawer mwy parod i dderbyn ymgyrchoedd y mudiad yn erbyn trais yn erbyn merched nag i ymgais y mudiad i ddiwygio cyfraith teulu India. Mae'r eglurhad a roddir yn y papur am y canfyddiad hwn yn gam cyntaf tuag at ddatblygu paramedrau llwyddiant mewn gweithredu cyfreithiol yn India, a De y byd yn ehangach.

Mae Tanja Herklotz yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Humboldt Berlin ac mae ar hyn o bryd yn ymchwilydd gwadd ym Mhrifysgol Warwick. Mae ganddi radd mewn cyfraith Almaeneg o Brifysgol Münster a gradd LL.M. o SOAS, Prifysgol Llundain. Mae'n gweithio ar faterion sy'n ymwneud â'r gyfraith, rhywedd, symudiadau cymdeithasol a chrefydd gan ganolbwyntio'n benodol ar India. Ar gyfer ei phroject PhD ar "Feminist Legal Activism in India" mae wedi cynnal gwaith maes gydag ymgyrchwyr hawliau merched yn Delhi, Mumbai a Bangalore. Mae'n dysgu ym maes cyfraith gyfansoddiadol, hawliau dynol a chyfraith gymharol. O fis Gorffennaf 2019 ymlaen bydd yn cydlynu project ym Mhrifysgol Humboldt ar ddiwylliannau astudiaethau cyfreithiol yn Ewrop ac India.

Dogfennau cysylltiedig: