‘Integrating interests through collaborative research with environmentalists and public bodies’

Lleoliad:
Ystafell y Cyngor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Cyswllt:
Dr Marcel Stoetzler

‘Integrating interests through collaborative research with environmentalists and public bodies’ 

Elizabeth Woodcock (Prifysgol Bangor)

Mae sefydliadau'r trydydd sector wedi cystadlu ers degawdau i gael dylanwad gwleidyddol. Mae cyfleoedd yn awr i gydweithio â'r sector cyhoeddus ond maent yn gosod her: Sut y gallant gydweithio heb anwybyddu eu buddiannau eu hunain? Rwyf wedi hwyluso ymchwil ar y cyd â sefydliadau amgylcheddol y trydydd sector a sefydliadau iechyd ac amgylcheddol y sector cyhoeddus i ddeall yr hyn sy'n digwydd wrth iddynt weithio gyda'i gilydd. Mae ein trafodaethau'n dangos dilyniant trwy gamau o hunan-ddiddordeb i ddiddordebau integredig sy'n galluogi alinio â diddordebau gwleidyddol ehangach.

Mae Elizabeth Woodcock yn fyfyriwr PhD 3edd flwyddyn mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Mae ei hymchwil yn tynnu ar ei gwaith gyda sefydliadau amgylcheddol a chyfrwng Cymraeg a phrofiad o ddefnyddio tystiolaeth i newid polisi cenedlaethol.