‘SPHERES OF INFLUENCE’

Cynhadledd un-dydd i graffu ar effaith ystadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Môn, o'r cyfnod canoloesol i'r presennol.

Lleoliad:
Plas Cadnant, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5NU
Amser:
Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018, 08:00–17:00
Cyflwynydd:
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
Cyswllt:
Dr Shaun Evans

‘SPHERES OF INFLUENCE’

Cynhadledd un-dydd i graffu ar effaith ystadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Môn, o'r cyfnod canoloesol i'r presennol.

Mae bleser gan Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor, Cymdeithas Hynafiaethwyr Môn ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd gyhoeddi manylion cynhadledd un-dydd i graffu ar effaith ystadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Môn, o'r cyfnod canoloesol i'r presennol.

Bydd y diwrnod, a gynhelir ar dir Plas Cadnant, un o blastai mwyaf nodedig Ynys Môn, yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau byrion ar hanes a dylanwad ystadau yn cynnwys Bodorgan, Baron Hill, Lligwy a Phenmynydd. Ceir sesiynau ar ddiwylliant uchelwyr yr oesoedd canol, dal swyddi lleol, pensaernïaeth plastai gwledig, noddi cerddoriaeth, barddoniaeth fawl, a bywyd a chyfraniad tirfeddianwraig yn nechrau'r 20fed ganrif.  Daw'r diwrnod i ben gyda sgyrs ar swyddogaeth a rheolaeth gyfoes ystadau.

Mae'r digwyddiad hwn yn ddilyniant i sgwrs ddiweddar Peter Lord yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddiwylliant gweledol Môn a darlith Dr Gareth Hughes ar hanes stad Penrhos.

Mae gwahoddiad cynnes i'r cyhoedd ymuno â ni am ddiwrnod hynod ddiddorol o archwilio hanes y rhanbarth.

Pris y gynhadledd yw £25 y pen.  Mae hyn yn cynnwys cinio poeth a the/coffi yn ystod egwyl y bore a'r prynhawn.   Rhowch wybod i ni wrth archebu lle os oes gennych unrhyw ofynion bwyd arbennig neu anawsterau symud.  

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd yna , felly cofiwch archebu lle cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda. 

I archebu lle ar-lein ewch i’r Siop Ar-lein

I dalu drwy'r post, gofynnir i chi anfon siec yn daladwy i Cymdeithas Hynafiaethwyr Môn at Dr Shaun Evans, Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag iwse@bangor.ac.uk.

Dogfennau cysylltiedig: