Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

‘The future of our oceans’, Yr Athro Jacqueline McGlade, Athro Gwytnwch a Datblygu Cynaliadwy yng Ngholeg Prifysgol Llundain

Darlith Gyhoeddus Prifysgol Bangor

Lleoliad:
Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 4 Mawrth 2020, 17:30

Mae tystiolaeth ddiweddar am y maint o blastigau a sbwriel sydd yn ein cefnforoedd wedi arwain i lawer ar lawr gwlad ymwrthod â defnyddio plastigau untro.  Sylfaen y ddarlith hon fydd ymchwil McGlade ei hun i blastigau yn ein moroedd.  Bydd hi'n dangos nad yw gwahardd plastigau untro yn ddigon i ddiogelu iechyd ein cefnforoedd, ac mai'r hyn sydd ei angen yw ailgynllunio systemau cynhyrchu byd-eang yn llwyr.  Bydd hi'n amlinellu ffyrdd o weithio i "warchod a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd ac adnoddau morol yn gynaliadwy ar gyfer datblygiad cynaliadwy" (un o Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig) yn wyneb defnydd a chynhyrchu anghynaladwy a hinsawdd sy'n newid yn gyflym.

Mae Jacqueline McGlade yn Athro'r Amgylchedd yng Ngholeg Gresham.  Mae hi hefyd yn Athro Gwytnwch a Datblygu Cynaliadwy yng Nholeg Prifysgol Llundain (UCL) ac yn Athro a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Sekenani ym Mhrifysgol Maasai Mara yn Kenya. 

Gwasanaethodd fel Cyfarwyddwr Gweithredol yr Asiantaeth Amgylchedd Ewropeaidd rhwng 2003-2013, ac o 2014-2017 roedd yn Brif Wyddonydd a Chyfarwyddwr Adran Wyddoniaeth Rhaglen yr Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig yn Nairobi.  Astudiodd ym Mhrifysgolion Bangor, Guelph (Canada) a Chaergrawnt, ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Bangor. 

Traddodir y ddarlith ddydd Mercher, 4 Mawrth am 5.30pm yn Narlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, a bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn.   

Mae mynediad am ddim, ac mae croeso i bawb.  Nid oes angen tocynnau. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â public.lectures@bangor.ac.uk.