Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

‘Wittgenstein: Language and Society’

Lleoliad:
Ystafell y Cyngor, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 13 Chwefror 2019, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Cyswllt:
Dr Marcel Stoetzler

‘Wittgenstein: Language and Society’

David Ellis (Prifysgol Bangor)

Mae'r papur hwn yn cynnig, os ydym yn ystyried cymdeithas fel  gêm iaith Wittgensteiniaidd, gwelwn yn Athroniaeth Iaith Wittgenstein adroddiad newydd ac ysgogol am darddiad, datblygiad a chynnal a chadw cymdeithas. I ddangos hyn, bydd y papur yn ystyried yn gyntaf sut y gall sylw Wittgenstein bod 'ffurf iaith yn adlewyrchu ffurf bywyd y siaradwr', gael ei ddarllen fel sylw ar darddiad cymdeithas wedi'i wreiddio ar lefel unigol. Yn ail, gellir darllen 'mae cyfyngiadau ar fy iaith yn golygu cyfyngiadau ar fy myd' fel sylw ar sut mae cysyniadau cymdeithasol yn newid ein canfyddiad o'r byd; ac yn olaf gellir darllen 'pe bai llew yn gallu siarad, ni fyddem yn gallu ei ddeall'  fel sylw ar yr anawsterau sy'n wynebu amlddiwylliannaeth a'r anawsterau sy'n deillio o hynny.

Mae David yn argymell gwylio'r clip hwn wrth baratoi

Mae David Ellis yn Fyfyriwr PhD yn Adran Athroniaeth a Chrefydd Prifysgol Bangor, lle mae'n astudio swyddogaeth iaith wrth fesur, deall a chyfathrebu gwerthoedd, boed yn foesol, yn ysbrydol neu'n emosiynol.