‘Zombies Gwyddelig, Moch yr Apocalyps a phroblemau eraill Cymry’r Mabinogi’ – Dr Aled Llion Jones (Ysgol y Gymraeg)

Cyfres 6

Lleoliad:
Neuadd Ogwen, Bethesda, LL57 3AN
Amser:
Dydd Iau 6 Tachwedd 2014, 19:00–21:00

Cyfres newydd o chwe darlith gyhoeddus gan ddarlithwyr Prifysgol Bangor yn Neuadd Ogwen, yn ystod Gaeaf 2014.

Mynediad am ddim ond mae angen casglu eich tocynnau o flaen llaw. Tocynnau ar gael drwy e-bostio: cyfres6@bangor.ac.uk neu drwy ymweld â siop Partneriaeth Ogwen ar Stryd Fawr Bethesda.