Digwyddiadau: Ionawr 2017

Llwybr Datblygiad Proffesiynol Parhaus at Gymhwyster Addysgu: Sesiwn gynefino Cymrodoriaeth Academi Addysg Uwch (HEA)

Lleoliad: Ystafell 109, 39 Fford y Coleg
Amser: Dydd Llun 9 Ionawr 2017, 12:30–16:00

Pontio, Invertigo Theatre Company a The Conker Group yn cyflwyno

My Body Welsh

Lleoliad: Stiwdio Pontio
Amser: Dydd Mawrth 10 Ionawr 2017, 20:00–21:00
(A phob dydd tan ddydd Mercher 11 Ionawr 2017)

Ymchwiliad gwerthfawrogol

Lleoliad: Ystafell Ddysgu 5/6 yn Adeilad Wheldon
Amser: Dydd Mercher 11 Ionawr 2017, 09:00–12:00

Addysgu a Dysgu Cynhwysol

Lleoliad: Ystafell Ddysgu 5/6 yn Adeilad Wheldon
Amser: Dydd Mercher 11 Ionawr 2017, 12:30–15:30

Adolygu Munud Olaf

Lleoliad: Ystafell Groegaidd, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser: Dydd Mercher 11 Ionawr 2017, 13:30–15:30

Cyflwyniad i Eiddo Deallusol

Ysgol Ddoethurol Rhaglen Y Gweithdy

Lleoliad: Venue details are sent after booking
Amser: Dydd Iau 12 Ionawr 2017, 10:00–11:00

How to be British vs. How to be Chinese

Seminar gyda Fei GAO

Lleoliad: Sefydliad Confucius, Prifysgol Bangor, 9fed Llawr, Adeilad Alun Roberts (y Tŵr Cemeg)
Amser: Dydd Iau 12 Ionawr 2017, 11:00–12:30

Noson Agored - Dysgu Gydol Oes

Dewch i ddarganfod beth sydd i'w gynnig.....

Lleoliad: Derbynfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Iau 12 Ionawr 2017, 16:00–19:00

Eisiau dysgu sut i godio?

Lleoliad: Plas Heli, Pwwlheli LL53 5YT
Amser: Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017, 10:00–12:00

Where's My Igloo Gone?

The Bone Ensemble

Lleoliad: Stiwdio Pontio
Amser: Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017, 11:30–12:45

Where's My Igloo Gone?

The Bone Ensemble

Lleoliad: Stiwdio Pontio
Amser: Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017, 14:30–15:45

Noson yn Fienna

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

Lleoliad: Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor
Amser: Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017, 19:30–21:30

Cyfarfod Cynefino Ar Gyfer Myfyrwyr Doethuriaeth Newydd

Lleoliad: Alun 1.01, Alun Building,Management Centre, College Road
Amser: Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017, 10:00–12:30

Defnyddio cyfryngau digidol i wella lledaenu ac effaith mewn ymchwil iechyd cyhoeddus

Lleoliad: Ystafell: 14/15 Fron Heulog, Prifysgol Bangor gyda chyswllt IG â Chanolfan Gogledd Cymru ar Ymchwil Gofal Cychwynnol, Wrecsam.
Amser: Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017, 13:00–14:00

Trwma Dwys

Darlithoedd Cyhoeddus ar Iechyd a Lles, Cyfres VII

Lleoliad: Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB
Amser: Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017, 18:00–20:30

Goruchwyliaeth effeithiol: gweithdy i oruchwylwyr myfyrwyr doethuriaeth

Ysgol Ddoethurol Rhaglen Y Gweithdy

Lleoliad: Venue details are sent after booking
Amser: Dydd Mercher 18 Ionawr 2017, 09:00–16:30

Adnabod eich myfyrwyr - gweithdy

Lleoliad: Ystafell Ddysgu 5/6 yn Adeilad Wheldon
Amser: Dydd Mercher 18 Ionawr 2017, 14:00–16:30

Cyfarfod Rhwydwaith ECR

Lleoliad: Alun - Ystafell A2.01 (Ganolfan Rheolaeth)
Amser: Dydd Mercher 18 Ionawr 2017, 14:00–16:00

Arholi ymgeiswyr doethurol: gweithdy i oruchwylwyr myfyrwyr doethuriaeth

Ysgol Ddoethurol Rhaglen Y Gweithdy

Lleoliad: Venue details are sent after booking
Amser: Dydd Iau 19 Ionawr 2017, 09:00–16:30

Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg

Lleoliad: Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ
Amser: Dydd Gwener 20 Ionawr 2017, 10:00–16:00

Lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd a Darlith Agoriadol gan yr Athro Raluca Radulescu

Lleoliad: Darlithfa Eric Sunderland (Prif Darlithfa gynt), Prif Adeilad
Amser: Dydd Gwener 20 Ionawr 2017, 16:00–20:00

Lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor

Canolfan Astudiaethau Arthuraidd

Lleoliad: Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prif Adeilad y Celfyddydau , Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Gwener 20 Ionawr 2017, 16:00–18:30

Ceisiadau am Ddosbarth Meistr i Raddedigion - Academaidd ac Anacademaidd

Rheoli Gyrfa (C030)

Lleoliad: A0.01, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017, 13:00–14:00

CVs ar gyfer Ôl-Raddedigion - Academaidd ac Anacademaidd

Rheoli Gyrfa (C029)

Lleoliad: A0.01, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017, 14:00–16:00

Émoi et Moi: A Performer’s Analysis of Émoi for Solo Bass Flute by Evan Johnson

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor: Ymchwil ar yr Ymyl

Lleoliad: Neuadd Mathias, Ysgol Cerddoriaeth
Amser: Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017, 17:15–18:30

Clwb Comedi Ionawr

Tom Deacon, Jake Lambert + Ivo Graham

Lleoliad: Stiwdio Pontio
Amser: Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017, 20:00–22:00

Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Ddatblygu'ch Cyflogadwyedd

Rheoli Gyrfa (C019)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 11:00–12:00

Dathlwch Santes Dwynwen

Dathlwch Santes Dwynwen gyda phryd blasus ym mwyty Gorad, Pontio

Lleoliad: Gorad Restaurant, Pontio
Amser: Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 11:00–23:59

Gwneud y Mwyaf o LinkedIn

Rheoli Gyrfa (C547)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 13:00–14:00

‘Publicly funded Welsh language journalism and the “democratic deficit” in Wales’

Seminar Amser Cinio

Lleoliad: Stiwdio JP, Neuadd John Phillipsl, Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 13:00–14:00

Gweithdai Bod yn Feirniadol

Bod yn Feirniadol

Lleoliad: I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser: Dydd Mercher 25 Ionawr 2017, 13:30–15:30

Opsiynau Ôl-Raddedig a Chwilio am Swydd

Rheoli Gyrfa (C032)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Iau 26 Ionawr 2017, 12:00–13:00

Sgiliau Cyfweld i Ôl-Raddedigion

Rheoli Gyrfa (C031)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Iau 26 Ionawr 2017, 13:00–14:00

Myfyrwyr Rhyngwladol - Chwilio am Waith yn y DU

Rheoli Gyrfa (C028)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Gwener 27 Ionawr 2017, 12:00–13:00

Cabaret Pontio - FARA gyda Plu

Lleoliad: Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor
Amser: Dydd Gwener 27 Ionawr 2017, 20:00–22:00

Popeth Sydd Angen ei Wybod am y GCB: Gwybodaeth i Israddedigion

Sgiliau a Hyfforddiant (L159)

Lleoliad: A1.06, Adeilad Alun
Amser: Dydd Llun 30 Ionawr 2017, 12:00–13:00

Cynllun BLAS yn cyflwyno

Camu Mewn i’r Tŵr

Lleoliad: Stiwdio Pontio
Amser: Dydd Llun 30 Ionawr 2017, 13:00–15:00

Chwilio am Swydd

Rheoli Gyrfa (C012)

Lleoliad: A0.01, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017, 12:00–13:00

Gwirfoddoli GMB

Rheoli Gyrfa (C200)

Lleoliad: A0.01, Adeilad Alun
Amser: Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017, 13:00–14:00

Darlith O`Donnell 2017: `Early medieval Wales: material evidence and identity`, Yr Athro Nancy Edwards

Lleoliad: Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017, 18:30–20:30

Darlith O`Donnell 2017: `Early medieval Wales: material evidence and identity`, Yr Athro Nancy Edwards

Lleoliad: Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prifysgol Bangor
Amser: Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017, 18:30–20:30