Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiadau: Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018

Diogelu eich busnes at y dyfodol gyda Phrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal cyfres o sesiynau ymarferol sy'n para 2 awr i rannu sgiliau. Yn ystod y sesiynau hyn byddwn yn trafod y sialensiau sy'n wynebu busnesau yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd a byddwn yn eich helpu i ddatblygu pecyn i ddiogelu eich busnes at y dyfodol rhag y sialensiau hynny

Lleoliad: Canolfan Ymchwil Henfaes, Prifysgol Bangor, Abergwyngregyn
Amser: Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 08:00–10:00

yflwyniad i Chwilio ar gyfer Adolygiadau Systematig

Lleoliad: Venue details are sent via calendar after booking
Amser: Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 11:00–12:30