A World of Hepaticas gan John Massey VMH

Darlith Goffa Len Beer (Gardd Fotaneg Treborth)

Lleoliad:
Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau , Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG
Amser:
Dydd Iau 28 Mawrth 2019, 19:30–22:00
Cyflwynydd:
Gardd Fotaneg Treborth
Cyswllt:
Hazel Cave (Ysgrifennydd)
01492 622868

Eleni mae Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth a'r Alpine Garden Society yn croesawu John Massey VHM i draddodi Darlith Goffa Len Beer, pryd y bydd yn sôn am un o'i ddiddordebau niferus, sef Llysiau'r Afu (Hepaticas). 

Mae John wedi treulio blynyddoedd lawer yn tyfu'r planhigion hyfryd ac ysgafn hyn sy'n blodeuo ddechrau'r gwanwyn ac sy'n perthyn i deulu blodau'r gwynt a blodyn menyn. Mae wedi teithio'r byd yn chwilio am bob gwahanol rywogaeth yn ei chynefin naturiol er mwyn eu hastudio a dod â'r wybodaeth honno yn ôl gydag ef i wella dulliau o'u tyfu mewn gerddi.  Mae hefyd wedi treulio llawer o flynyddoedd yn cynhyrchu a meithrin hybridau yn ofalus, gan edrych ar ystod y ffurfiau sydd ar gael a chwilio bob amser hefyd am blanhigion da newydd ar gyfer gerddi.  Bydd yn dod â'r holl wybodaeth a brwdfrydedd hwn i'w ddarlith gan ein swyno gyda'r planhigion hyfryd hyn. 

John yw perchennog Meithrinfa Ashwood yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, sy'n enwog am ei Eleborau, sydd wedi ennill gwobrau lawer, ynghyd â chasgliadau helaeth o Lewisias, Syclamenau, Llysiau'r Afu a llawer o blanhigion anarferol a diddorol eraill. Y llynedd enillodd John ac Ashwood Fedal Aur a Gwobr y Llywydd am arddangosfa o Eleborau yn Sioe Flodau Chelsea, a oedd yn ddilyniant teilwng i Fedal Aur a gwobr y Jiwbili Ddiamwnt yn 2016 am arddangosfa wych o Lysiau'r Afu mewn blodau hefyd yn Chelsea.