Ebrill 2019

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Addysgu ar gyfer Dysgu neu Addysgu ar gyfer Cyflogaeth?

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Clare Brass
Cyswllt:
CELT

Mae pob un ohonom ni yn Addysg Uwch yn gobeithio pan fydd ein graddedigion yn ein gadael, y byddant yn mynd ymlaen i fyw bywydau sy'n fuddiol yn bersonol ac yn ariannol, yn cyfrannu at les cymdeithas, ac yn defnyddio'r ystod lawn o'u doniau. Felly mae eu helpu i gyflawni hyn yn rhan allweddol o genhadaeth academaidd y brifysgol. Mae sefydliadau addysg uwch yn cael eu mesur fwyfwy erbyn hyn yn ôl eu gallu i baratoi graddedigion i'r byd gwaith.

Bydd y gweithdy hwn yn:

  • cyflwyno cysyniadau ac elfennau o gyflogadwyedd graddedigion
  • rhoi trosolwg o'r dirwedd cyflogadwyedd yn y sector addysg uwch
  • disgrifio mentrau cyflogadwyedd i fyfyrwyr ym Mangor
  • ystyried dylanwad dysgu academaidd ar ddatblygiad cyflogadwyedd

Bydd gan gyfranogwyr y cyfle i drafod themâu a materion cyflogadwyedd, gan ystyried yr heriau yn eu disgyblaeth academaidd eu hunain ac edrych ar sut y gall eu haddysgu wella cyflogadwyedd eu myfyrwyr.

Bwcio lle