Adeiladu eich hyder i symud ymlaen i fyd gwaith

ESD C551

Lleoliad:
Alun A2.01
Amser:
Dydd Iau 22 Chwefror 2018, 12:00–13:00
Cyflwynydd:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Cyswllt:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
01248 382071
Mwy o wybodaeth:
Mae'n hanfodol bwcio ar gyfer y gweithdy hwn.

Ydych chi'n teimlo bod gennych ddiffyg hunanhyder ynghylch mynd i fyd profiad gwaith a chyflogaeth?  Dewch draw i'r gweithdy hwn os hoffech edrych yn fwy manwl ar y mathau o bethau sy'n effeithio ar eich hyder a sut i ddod drostynt wrth wneud ceisiadau, mynd i gyfweliadau a gwneud cyflwyniadau. 

Mae'n hanfodol bwcio ar gyfer y gweithdy hwn.

https://www.eventbrite.co.uk/e/building-your-confidence-for-moving-into-the-world-of-work-adeiladu-eich-hyder-i-symud-ymlaen-i-fyd-tickets-42036639721