Adrodd am Ganlyniadau eich Ymchwil: PURE & Researchfish

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019, 13:00–14:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Fel ymchwilydd ôl-radd, mae'n rhaid i chi adrodd am ganlyniadau eich ymchwil i'ch cyllidwyr ac i'ch prifysgol eich hun. Beth am ddod i sesiwn i ddeall mwy am y broses hon a dysgu sut i ddefnyddio ein system gwybodaeth ymchwil fewnol - PURE - i wneud hyn. Byddwn hefyd yn edrych ar gronfa ddata Researchfish sef y system a ddefnyddir gan nifer gynyddol o gyllidwyr - gan gynnwys y Cynghorau Ymchwil (UKRI) er mwyn adrodd am ganlyniadau ymchwil.

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar y pynciau canlynol:

  • Beth mae adrodd am ganlyniadau ymchwil yn ei olygu ac enghreifftiau o ganlyniadau ymchwil e.e. allbynnau, ymgysylltu â'r cyhoedd, cydweithredu, effaith 
  • System PURE
  1. Beth yw PURE a pham ein bod yn ei defnyddio
  2. Cyhoeddi eich proffil ymchwil
  3. Sut mae diweddaru eich proffil, y gadwrfa sefydliadol a gweithgareddau sy'ngysylltiedig ag ymchwil (e.e. effaith)
  • Adrodd am Ganlyniadau Ymchwil yn defnyddio ResearchFish
  1. Defnyddio Researchfish i adrodd am ganlyniadau i RCUK a rhai cyllidwyrallweddol eraill
  2. Data a gynhyrchir trwy'r broses o adrodd am ganlyniadau

Bwcio lle