Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Aralleirio ac osgoi llên-ladrad

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 20 Chwefror 2019, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard

 

Mae'r gweithdy hwn yn ymchwilio i'r hyn sy'n arfer da wrth fynegi syniadau awduron eraill a chyfeirio atynt, ac mae'n cynnig nifer o ddulliau o osgoi llên-ladrad. Bydd cyfle i chi: 

  • ddysgu sut i adnabod gwahanol fathau o lên-ladrad;
  • edrych ar ddulliau i osgoi llên-ladrad trwy drafodaethau grŵp;
  • roi ar waith wahanol ddulliau o aralleirio gwybodaeth gyhoeddedig

Bwcio lle