Barely Methodical Troupe: KIN

Lleoliad:
Pontio: Theatr Bryn Terfel
Amser:
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019, 20:00
Cyswllt:
Pontio
01248 38 28 28
Mwy o wybodaeth:
https://www.pontio.co.uk/online/19Kin

Mae'r bechgyn o sioe wych BROMANCE 2015 yn ôl efo'r perfformiad syrcas gwefreiddiol yma sy'n dangos cydweithio rhwng grŵp a chyfeillgarwch ar ei orau. AC maen nhw wedi dod â ffrindiau efo nhw hefyd!

Gwelir eu medrusrwydd a'u cryfder corfforol rhyfeddol wrth iddynt hedfan drwy'r awyr a dal ei gilydd mewn symudiadau sy'n gofyn am gyd-symud cywrain a ffydd lwyr yn y naill a'r llall.

Mae Barely Methodical Troupe yn un o gwmnïau syrcas mwyaf blaenllaw Prydain gan arloesi gyda math newydd o berfformio corfforol, gan greu sioeau sy'n wledd o adloniant gan gymysgu acrobateg syrcas gyda grym emosiynol theatr.

Canllaw oed: 8+

 

The boys from the 2015 smash BROMANCE are back in this red-hot, 5-star piece of circus about group dynamics and camaraderie. AND they’ve brought friends! Their physical prowess is deftly deployed, as tumbling, flying and catching become challenges and opportunities for individual bids for recognition.

One of the UK’s hottest circus companies Barely Methodical Troupe are at the forefront of a new kind of physical performance, creating highly entertaining shows that mix the show-stopping acrobatics of circus with the emotional punch of theatre.

Age guidance: 8+