Bore Astudio ar Ddiogelu

Lleoliad:
Fron Heulog, Bangor University, Ffriddoedd Road, LL57 2EF
Amser:
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019, 09:00–13:00
Cyswllt:
Kay Plumpton
Mwy o wybodaeth:
https://shop.bangor.ac.uk/product-catalogue/coleg-gwyddorau-iechyd-ac-ymddygiad-college-of-health-and-behavioural-sciences/safe-guarding-study-morning-6th-march

Mae'r bore astudio hwn yn addas i nyrsys a gweithwyr cefnogi gofal iechyd o ofal sylfaenol ac eilaidd a'r sector gofal annibynnol, gweithwyr iechyd proffesiynol cysylltiedig a myfyrwyr. Yn ystod y bore ceir golwg gyffredinol ar ddiogelu oedolion, a fydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau'r rhai fydd yn bresennol i adnabod materion yn ymwneud â diogelu a'u rheoli. Cyflwynir deddfwriaeth yn ymwneud â diogelu, lleihau risg a niwed, edrychir ar wahanol fathau o gam-drin, eglurir y broses Oedolyn mewn Perygl, a rhoddir cyfle i ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau'n ymwneud â diogelu oedolion. Mae'r diwrnod astudio'n cynnwys sesiynau addysgu a gweithdai llawn gwybodaeth, wedi'u seilio ar amrywiaeth o astudiaethau achos i alluogi'r rhai fydd yn bresennol i ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau diogelu oedolion a gwneud penderfyniadau'n ymwneud â diogelu.

Dogfennau cysylltiedig: