Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Building and using the Siarad corpus: Bilingual conversations in Welsh and English

Lansiad llyfr a chyflwyniad

Lleoliad:
Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 13 Chwefror 2019, 14:00–15:00
Cyflwynydd:
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
Cyswllt:
Dr Peredur Webb-Davies

Lansiad llyfr a chyflwyniad: Building and using the Siarad corpus: Bilingual conversations in Welsh and English 

Dr Peredur Webb-Davies

Professor Margaret Deuchar

Dr Kevin Donnelly

Yn 2005 dechreuodd tîm ymchwil ym Mhrifysgol Bangor gasglu cronfa ieithyddol arloesol o iaith lafar pobl sy’n ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg, gyda’r amcan o ddefnyddio’r data corpws er mwyn dadansoddi nodweddion iaith, yn enwedig y nodweddion hynny a gysylltir gyda dwyieithrwydd fel cyfnewid cod, effeithiau cyffwrdd iaith a benthyg geiriau. Ers nifer o flynyddoedd mae’r corpws hwn, Siarad, yn ogystal â dau gorpws arall tebyg ar gyfer dwyieithrwydd Cymraeg-Sbaeneg a Sbaeneg-Saesneg, wedi bod ar gael i ymchwilwyr a’r cyhoedd, ac mae’r data wedi bod yn sail ar gyfer nifer o astudiaethau yn y maes.

Yn awr mae llyfr newydd wedi ei gyhoeddi gan John Benjamins Publishing sydd yn croniglo adeiladu’r corpws Siarad ac yn ymddwyn fel canllaw i ymchwilwyr y dyfodol sydd â bwriad casglu eu corpws eu hunain. Mae’r gyfrol hefyd yn disgrifio nifer o’r astudiaethau ieithyddol pwysig sydd wedi cael eu gwneud gyda’r data, gan y tîm prosiect gwreiddiol ac eraill, gan sefyll fel carreg filltir mewn dros degawd a hanner o ymchwil i ddwyieithrwydd ym Mangor.

Yn y digwyddiad arbennig hwn bydd awduron Building and using the Siarad corpus: Bilingual conversations in Welsh and English, sef yr Athro Margaret Deuchar, Dr Peredur Webb-Davies a Dr Kevin Donnelly, yn lansio eu llyfr newydd drwy gyflwyno rhai o’u canlyniadau allweddol am gyfnewid cod mewn iaith pobl ddwyieithog Cymraeg-Saesneg, gan ddangos sut mae’r corpws wedi caniatau gweledigaethau newydd i’r modd y mae pobl ddwyieithog (yng Nghymru a thu hwnt) yn defnyddio iaith. Bydd y corpws ar-lein (bangortalk.org.uk) hefyd yn cael ei ddangos a’i archwilio, a chaiff cyfeiriad y dyfodol ei drafod. Bydd cyfle ar gyfer cwestiynau ac atebion a sgwrs gyda’r awduron ar y diwedd.