Canfod atebion i’ch cwestiynau ymchwil

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Iau 14 Mawrth 2019, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Yn y gweithdy hwn byddwn yn ceisio atebion i'ch cwestiynau ymchwil. Ei nod yw eich galluogi i ymateb i'r broblem dan sylw, ystyried sut y byddwch yn mynd ati i wneud yr ymchwil, archwilio pam mae'n werth ei wneud, a gwerthuso'ch cyfraniad i'r pwnc. Bydd cyfle i chi: 

  • ofyn i chi eich hun ble rydych chi ar hyn o bryd gyda'ch project, i dynnu sylw at gynnydd a bylchau, trwy gyfrwng rhydd-sgwennu, tasgau meddwl ac ysgrifennu unigol a thrafodaethau mewn parau
  • ysgrifennu ateb dros dro i'ch cwestiwn ymchwil, gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o lunio methodolegau
  • ddechrau'r broses o gyfiawnhau eich dulliau / methodolegau ymchwil, gan ddefnyddio grid beirniadaeth
  • ystyried gwahanol ddulliau o ddefnyddio cynllunwyr amser ac un cynllun ymchwil penodol i helpu i reoli'ch amser
  • adfyfyrio'n feirniadol ar eich cynlluniau ymchwil drwy ymateb i gwestiynau archwiliad

Bwcio lle