Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

CCUSA (Camp Counsellors USA)

CM C200

Lleoliad:
Alun A1.06
Amser:
Dydd Iau 1 Chwefror 2018, 12:00–13:00
Cyflwynydd:
Camp Counsellors USA
Cyswllt:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
01248 382071
Mwy o wybodaeth:
Mae'n rhaid archebu lle ymlaen llaw i'r digwyddiad hwn.

Hoffech chi dreulio'r haf nesaf yn gweithio mewn gwersyll haf i blant yn America gyda CCUSA? Cewch wrando ar gynghorwyr profiadol o wersylloedd yn siarad am y profiad o dreulio eich haf yn dysgu eich hoff chwaraeon, celfyddydau perfformio neu weithgareddau eraill i gannoedd o blant brwdfrydig, cyn cael cyfle i deithio o amgylch y wlad gyda'ch ffrindiau newydd. 

Fe gewch yr holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen, gwylio fideos a chael tipyn o straeon o'r gwersylloedd ynghylch sut y gellwch dreulio haf bythgofiadwy gyda phobl ryfeddol o bob rhan o'r byd, gan gael profiad gwaith gwerthfawr yr un pryd.  Yn syml iawn, hwn fydd haf gorau eich bywyd! Gobeithio’ch gweld chi yno.

Mae'n rhaid archebu lle o flaen llaw i'r gweithdy hwn:

https://www.eventbrite.co.uk/e/ccusa-camp-counsellors-usa-tickets-42035271629