Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofio'r Bugail: Panel Trafod y Ffil Hedd Wyn

Project BLAS Pontio yn cyflwyno | BLAS and Pontio present

Lleoliad:
Pontio: Stiwdio | Studio
Amser:
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019, 13:00–15:00
Cyswllt:
Pontio
01248 38 28 28
Mwy o wybodaeth:
https://www.pontio.co.uk/online/19Panel

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau eraill yn edrych ar destunau Cymraeg o fri, byddwn yn dod â phanel

o arbenigwyr ynghyd y tro hwn i drafod y ffilm eiconig Gymraeg, Hedd Wyn. Mae’r ffilm Gymraeg gyntaf i gael enwebiad am Oscar nôl yn 1994 yn dilyn hanes y bardd Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn, a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Panel llawn i’w gadarnhau ond bydd yn cynnwys:
Dr Gerwyn Wiliams
Gwen Ellis
Cadeirydd Dr Manon Wyn Williams

Mae'r digwyddiad wedi'i anelu'n arbennig at rai sy'n astudio'r ffilm fel rhan o faes llafur CBAC, ond mae'n agored i bawb. Cofiwch am gynllun Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru y gall ysgolion ei ddefnyddio i ariannu teithiau i weld digwyddiadau o ansawdd uchel, ewch i www.arts.wales am fanylion                                                                            

 

Following the success of our previous sessions exploring prominent Welsh texts, this time we bring together a panel of experts to discuss the Oscar nominated film, Hedd Wyn. The film is based on the life of poet Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn who was killed in the First World War. He was posthumously awarded the Chair at the 1917 National Eisteddfod of Wales.

Among those confirmed are:
Dr Gerwyn Wiliams
Gwen Ellis
Chaired by Dr Manon Wyn Williams

Aimed particularly at those studying the film as part of WJEC syllabus, but open to all. Don’t forget about the Arts Council of Wales’ Go and See scheme that schools can use to fund visits to high quality arts events. Visit www.arts.wales for details.