Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cost eich ymchwil

Lleoliad:
A1.01, Y Ganolfan Rheolaeth
Amser:
Dydd Llun 28 Hydref 2019, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Dr Cornelia Thomas
Cyswllt:
Dr Cornelia Thomas
8112

Golwg gyffredinol ar y sesiwn:

Rhan bwysig o baratoi cynnig ymchwil yw cyfrifo cost a phris yr ymchwil. Costdarn o ymchwil yw faint y bydd yn ei gostio i'ch sefydliad i chi wneud yr ymchwil dan sylw. Yn y DU, caiff y swm hwn ei gyfrifo a'i ddisgrifio fel cost economaidd lawn (fEC). Y pris yw faint yr ydych yn gofyn amdano (neu, yn hytrach, y byddwch yn ei gael yn y pen draw) gan eich cyllidwr. Bydd staff yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn rhoi ychydig o hyfforddiant anffurfiol i'ch galluogi i feddwl yn gliriach am yr adnoddau y bydd arnoch eu hangen i gyflawni nodau ac amcanion eich ymchwil. 

Ymdrinnir â'r canlynol yn y sesiwn:

Sail resymegol dros wneud cais am gyllid

Cynllunio ymchwil - sail wybodaeth i'r costau

Cost ymchwil

Cost economaidd lawn a'r ffurflen FEC

Cefnogaeth sydd ar gael

Bwcio lle