Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrdd ag Arbenigwyr Polisi'r Llywodraeth: Cynyddu effaith eich ymchwil

Lleoliad:
Alun D2.07 / D2.02 (Y Ganolfan Rheolaeth)
Amser:
Dydd Gwener 15 Chwefror 2019, 11:15–16:30
Cyswllt:
Dr Hazel Robbins
01248 388142

Trosolwg o'r sesiwn

Mae'n bleser gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes groesawu o leiaf ddau arbenigwr polisi o San Steffan:
·        Dr Rhiannon Williams, Arbenigwr Materion Cymru Tŷ'r Cyffredin
·        I’W GADARNHAU

D2: 07, Adeilad Alun
               11.15: Cyrraedd - te a choffi
               11.30: Sesiwn gyffredinol
               1.00: Cinio bwffe

D2:07 a  D2.02, Adeilad Alun
               2.00- 3.00pm: Cyfleoedd i gyflwyno eich ymchwil a'r effaith bosibl
               3.00pm: Te a choffi a thrafodaeth anffurfiol
               3.30/4.30: Gorffen
             
Trosolwg o'r Diwrnod

Ystafell D2:07  11.15am
Yn ystod sesiwn y bore, bydd Rhiannon, yn rhoi cyflwyniad i'r maes gwneud polisïau yn San Steffan, gan amlinellu sut i ddod â'ch ymchwil i sylw gwneuthurwyr polisi a phwyllgorau perthnasol. Bydd hon yn sesiwn werthfawr gan y cewch eich arwain trwy gymhlethdodau'r strwythurau llunio polisïau yn y llywodraeth genedlaethol a llywodraeth ranbarthol. Sesiwn anffurfiol fydd hon a chaiff cydweithwyr eu hannog i ofyn cwestiynau a chyfrannu i'r drafodaeth.

Ystafell D2:07 a D2:02  2.00pm
Yn ystod y prynhawn, yn dibynnu ar niferoedd, cynhelir dwy sesiwn llai ar yr un pryd. Caiff cydweithwyr academaidd y cyfle i gyflwyno eu hymchwil, a'r effaith bosibl sy'n deillio ohono, i'r arbenigwyr polisi i gael sylwadau a chyngor.

Gofynnir i gydweithwyr dreulio dim mwy na dau funud yn cyflwyno eu hymchwil ac ni fydd angen sleidiau powerpoint.
Rydym hefyd yn annog cydweithwyr sydd ddim yn rhoi cyflwyniad i fod yn bresennol a chymryd rhan yn y trafodaethau anffurfiol.
 
Rydym yn ffodus o gael unigolion mor allweddol i gyflwyno'r sesiynau hyn ac anogir cydweithwyr yn gryf i fanteisio ar y cyfle gwerthfawr hwn.
 
* PWYSIG - Nodwch a ydych yn bwriadu 'pitch' eich ymchwil, gan gynnwys 'Do' neu 'Na' yn y blwch "Gofyniad Arbennig" isod.
 
Disgwyliwn y bydd llawer o alw felly cofrestrwch erbyn dydd Mawrth, 5 Chwefror, ar ôl hynny bydd y sesiynau'n cael eu hagor i gydweithwyr o golegau eraill.
Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Dr Hazel Robbins (h.robbins@bangor.ac.uk) 01248 388142.
Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.

Bwcio lle