Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyfarfod Rhwydwaith ECR - Grŵp ffocws ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Lleoliad:
Alun A2.01 (Y Ganolfan Rheolaeth)
Amser:
Dydd Gwener 2 Mawrth 2018, 12:00–14:00
Cyswllt:
Alison Wiggett
(01248) 388376

Trosolwg o'r sesiwn
Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn grŵp ffocws ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a gynhelir fel rhan o gyfarfod rhwydwaith ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ddydd Gwener, 2 Mawrth, 12-2pm. Mae cynllun gweithredu Concordat y brifysgol yn amlinellu gweithgareddau'r brifysgol o ran cefnogi a datblygu ymchwilwyr. Rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar ddiweddaru’r cynllun gweithredu fel rhan o’n cais i’r wobr “Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol” a hoffem gael eich sylwadau. Dyma’ch cyfle i roi eich sylwadau am y ddarpariaeth bresennol a rhannu eich barn ynglŷn â sut y gall y Brifysgol roi gwell cefnogaeth i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa. Bydd y drafodaeth yn para am ryw awr gyda rhwydweithio anffurfiol dros baned a bisgedi i ddilyn. Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth a'ch sylwadau yn fawr. 


Bwcio lle