Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfathrebu Marchnata Integredig

Academi Busnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019 – Dydd Gwener 22 Chwefror 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475

Mae'r cwrs yma’n rhedeg dros dri ddiwrnod llawn: Dydd Gwener 8, 15 & 22 Chwefror 2019

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar y broses drwy'r hyn y caiff rhaglen cyfathrebu marchnata integredig ei chynllunio, ei datblygu a'i gweithredu. 

Mae datblygu cynllun cyfathrebu marchnata integredig yn gofyn am ddealltwriaeth o’r broses farchnata gyffredinol, sut mae cwmnïau’n cynllunio eu swyddogaethau hysbysebu a dulliau eraill o hyrwyddo, ymddygiad y prynwyr, theori cyfathrebu a sut i osod nodau, amcanion a chyllidebau.   Bydd myfyrwyr yn gweithio ar dasg benodol yn gysylltiedig â gwaith sy'n edrych ar ddealltwriaeth o gyfeiriad corfforaethol eu sefydliad ar gyfer y dyfodol, a'r amgylchedd a'r amgylchiadau y cynhelir y gweithgareddau hyn ynddynt.  Bydd hyn yn cynnwys y gwahanol ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig sefydliad. Mae myfyrwyr yn gweithio ar greu strategaeth a chynllun i gynyddu cyfleoedd a sialensiau posibl eu gweithle