Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleoedd cyllido

Lleoliad:
CR2, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Llun 28 Hydref 2019, 11:00–12:15
Cyflwynydd:
Dr Hazel Robbins, Dr Michelle Jones
Cyswllt:
Dr Hazel Robbins
8142

Golwg gyffredinol ar y sesiynau

Yn dibynnu ar eich arbenigedd, mae cyllid ymchwil ar gael oddi wrth ystod eang o ffynonellau yn cynnwys Cynghorau Ymchwil y DU, y sector cyhoeddus a'r sector preifat a chyrff elusennol.  Bydd staff yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn rhoi trosolwg o rai o'r prif fathau o gynlluniau cyllido ymchwil, ynghyd â hyfforddiant anffurfiol i'ch galluogi i chwilio am yr opsiynau sydd ar gael gan ddefnyddio Research Professional (cronfa ddata chwiliadwy o gyllidwyr). 


Ymdrinnir â'r canlynol yn y sesiwn:

Mathau o gynllunio cyllido ac ystyriaethau am gyfnodau gyrfa

Adnabod cyllidwyr

Research Professional

Bwcio lle