Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ebrill 2019

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Cyflwyniad i Arholiadau Mynediad Saesneg yn Tsieina

Lleoliad:
Chinese Pavilion, Confucius Institute
Amser:
Dydd Llun 8 Ebrill 2019, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Dr. Xiangdong Gu

Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys 40 mlynedd o fyfyrio personol ac ymarfer Arholiadau Mynediad y Coleg (y cyfeirir ato fel GAOKAO yn gyffredinol) yn Tsieina. Bydd Dr. Xiangdong Gu yn rhoi trosolwg o Safonau Gallu Iaith Saesneg Tsieina (CSE), menter a lansiwyd yn 2018 dan yr Awdurdod Arholiadau Addysg Cenedlaethol, Gweriniaeth y Bobl Tsieina i ddatblygu fframwaith cyfeirio cenedlaethol ar gyfer addysg Saesneg i ddarparu amcanion dysgu cydlynol a chyson. Bydd y sgwrs hon yn dangos a chyd-destunoli'r newidiadau enfawr mewn addysgu, dysgu ac asesu Saesneg yn Tsieina dros y pedair degawd ddiwethaf. Dylai roi dealltwriaeth o rôl a statws arholiadau Saesneg yn nhrawsnewidiadau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol, diwylliannol ac addysgol Tsieina, a'r goblygiadau posib ar gyfer addysg ar lefel TGAU a Safon Uwch yn y Deyrnas Unedig.

 

 

Bywgraffiad Xiangdong 

Mae Dr Xiangdong Gu yn athro ac yn oruchwyliwr MA a PhD llawn-amser yn Adran Saesneg yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Tramor, a chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Iaith, Gwybyddiaeth a Chymhwyso Iaith ym Mhrifysgol Chongqing, Tsieina. Mae hi hefyd wedi gweithio gyda Cambridge Assessment English, Prifysgol Caergrawnt fel ymgynghorydd academaidd ers 2012. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys materion ym maes addysgu iaith, dysgu, asesu a chasglu data addysgol am ieithoedd tramor. Mae hi'n arwain project ymchwil pwysig ar asesu iaith  ‘A Comparative Validation Study of CET, IELTS and TOEFL iBT’, a ariennir gan Sefydliad Athroniaeth Genedlaethol a Gwyddoniaeth Gymdeithasol Tsieina. Mae'r Athro Xiangdong Gu wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a llyfrau newyddion ac wedi cyflwyno dros 200 o brif anerchiadau, sgyrsiau, seminarau a chyflwyniadau mewn prifysgolion, cynadleddau a sefydliadau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol dros y pum mlynedd diwethaf. 
 

Dogfennau cysylltiedig: