Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyniad i Effaith

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019, 13:00–14:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae'r effaith sy'n deillio o'ch ymchwil yn rhan gynyddol bwysig o'r byd academaidd. Mae effaith yn golygu'r newidiadau, neu'r buddion a ddaw i'r gymdeithas yn sgil eich ymchwil chi - felly ar y cwrs Cyflwyniad i Effaith byddwn yn edrych ar sut i gynhyrchu newidiadau i fuddiolwyr anacademaidd trwy eich ymchwil, a chynllunio ar gyfer hynny. Gallwch beri newidiadau o fewn y byd academaidd trwy eich allbynnau ymchwil, trwy gydweithio a thrwy addysgu ond mae effaith yn yr ystyr sydd gennym ni dan sylw'n golygu gwneud gwahaniaeth yn y byd ehangach. Mae pob prif gyllidwr ymchwil (e.e. RCUK) angen cynllun effaith yn ystod y cam ysgrifennu cynnig ac felly mae'n bwysig meddwl am effaith bosibl eich ymchwil o'r cychwyn cyntaf. Mae mesur effaith ymchwil yn helpu i gyfiawnhau buddsoddiad gan y llywodraeth mewn gweithgareddau ymchwil, gan sicrhau ein bod yn rhoi 'gwybodaeth ar waith' i gynifer o fuddiolwyr â phosib. Mae nodi ac ymgysylltu â defnyddwyr posibl eich ymchwil cyn gynted â phosib yn hanfodol wrth gyd-gynhyrchu cwestiynau ymchwil perthnasol a chynyddu effeithiau posibl yn y gymdeithas. A rhywbeth sydd yr un mor bwysig yw bod modd hwyluso eich gyrfa ymchwil ar sail lledaeniad ac arwyddocâd eich ymchwil, gan fod effaith, bellach, yn faen prawf dilys ar gyfer dyrchafiad academaidd. Mae gwaith myfyrwyr PhD yn ganolog i rai o'r straeon gorau sy'n ymwneud ag effaith, felly dewch draw i ddysgu sut i gynllunio ystod o lwybrau a allai arwain at effaith, trwy olrhain, casglu a chyfathrebu'r effaith a gewch ar ystod eang o gynulleidfaoedd .

Bwcio lle