Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyniad i R

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Mawrth 29 Hydref 2019, 09:00–16:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae hwn yn gwrs undydd dwys ar R. Bydd y cwrs yn gymysgedd o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol ar gyfrifiadur. Y prif ffocws fydd cyflwyno rhai o gysyniadau sylfaenol R. Ni ragdybir unrhyw wybodaeth flaenorol am raglennu. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod eang o ymgeiswyr. Amlinelliad o’r cwrs: Cyflwyniad i R: Trosolwg cryno o'r cefndir a nodweddion system rhaglennu ystadegol R.  Cofnodi Data: Disgrifiad o sut i fewnforio ac allforio data oddi ar R.  Mathau o ddata: Crynodeb o fathau o ddata R.  Amgylchedd R: Disgrifiad o amgylchedd R yn cynnwys cyfeiriadur gwaith R, creu/defnyddio sgriptiau, cadw data a chanlyniadau. Graffeg R: Creu, golygu a storio graffeg yn R.  Trin data yn R: Disgrifio sut i drin data yn R trwy ddefnyddio gweithredyddion rhesymegol.

Bwcio lle