Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyniad i Weithio gyda’r Cyfryngau

Lleoliad:
Brigantia 342
Amser:
Dydd Mercher 23 Hydref 2019, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Elinor Elis-Williams (Swyddog y Wasg, PB)
Cyswllt:
Elinor Elis-Williams (Swyddog y Wasg, PB)
3298

Trosolwg o'r sesiwn
Beth ydy stori?
Cyfleoedd i weithio gyda’r cyfryngau
Awgrymiadau i weithio gyda’r cyfryngau
Sut i fod yn flaengar wrth gyflwyno eich sylwadau
 
Nod
Rhoi gwell ddealltwriaeth i staff o anghenion a gofynion y cyfryngau, a sut mae Prifysgol Bangor yn rhyngweithio gyda’r cyfryngau. Cynghori, awgrymu, ac arwain staff er mwyn iddyn nhw allu gwneud y gorau o’r profiad o weithio gyda’r cyfryngau.
 
Manteision Mynychu
Deall sut i weithio gyda’r cyfryngau i godi proffil eich ymchwil
Gwell ddealltwriaeth o beth sy’n gwneud stori dda
Gwell ddealltwriaeth o sut bydd y cyfryngau yn delio â’ch stori
Eich galluogi i adnabod cyfleoedd i weithio gyda’r cyfryngau
Codi eich hyder wrth weithio gyda’r cyfryngau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Elinor Elis-Williams (e.elis-williams@bangor.ac.uk)

https://www.bangor.ac.uk/mrc/elinor_williams.php.cy

Bwcio lle