Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyno Prosiectau’n Effeithiol

Academi Fusnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 10 Hydref 2019 – Dydd Iau 24 Hydref 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/modules.php.cy

Mae'r cwrs yma'n rhedeg dros dri diwrnod llawn: Dydd Iau 10 / 17 / 24 Hydref

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i reoli, monitro a rheoli gweithgareddau ac adnoddau projectau'n llwyddiannus i gwblhau project. Canolbwyntir ar arferion allweddol a ddefnyddir i roi project ar waith hyd at ei gwblhau.  
Bydd y prosesau a'r technegau ar gyfer monitro a rheoli project yn cael eu hesbonio, a bydd dealltwriaeth o'r technegau cynllunio yn cael ei datblygu drwy ddefnydd ymarferol a thrafod. 
Mae hyn yn cynnwys: dulliau a thechnegau tracio a rheoli; Integreiddio cwmpas, amserlen, cost, risg, ansawdd a rheoli adnoddau; rheoli newid; adrodd ar dechnoleg a'i defnyddio; ymwneud â budd-ddeiliaid a'u cyfarfod; safbwyntiau contractwr yn erbyn y perchennog; rheoli dogfennau; derbyn cynnyrch a chloi'r cam / project

Cost y cwrs yma yw rhwng £150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes