Cyfres y Meddwl - modd ystyriol o ymdrin â phensaernïaeth a datrys problemau cymunedol

Digwyddiad 1: Ffordd Pawb

Lleoliad:
Pontio, Bangor University, Deiniol Road, Bangor, LL57 2TQ
Amser:
Dydd Iau 8 Chwefror 2018, 18:00–20:00
Cyflwynydd:
Arloesi Pontio Innovation
Cyswllt:
Arloesi Pontio Innovation
01248 38 2820

Ymunwch â ni i drafod y cysyniad o ‘ffordd pawb’ oddi mewn i bensaernïaeth a chymdeithas fodern.  Bydd Dr Andy Goodman, Cyfarwyddwr Arloesi yn Pontio yn cynnal trafodaeth gyda Irena Bauman o gwmni penseiri Bauman Lyons a John Parkinson, Athro Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y drafodaeth yn anelu i amlygu arfer dda ym maes ‘cyd-ddylunio’ ac yn cynnwys cipolwg ar elop*, prosiect rhyngwladol aml-ddisgyblaethol a’i harweinwyd a’i gynnal eleni gan Brifysgol Bangor.  Bydd cyfle i weld arddangosfa o ffrwyth llafur prosiect elop*10 a thaith o amgylch Pontio rhwng 6-7yp.  

Rhaglen

6 – 7yp: Lluniaeth ar lefel 2, arddangosfa elop*10 yn Bocs Gwyn; teithiau o adeilad Pontio

7 – 8pm: Trafodaeth banel

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb; mynediad am ddim a thocynnau ar gael o www.pontio.co.uk.