Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymru a Hanes Gwyddoniaeth

Lleoliad:
DARLITHFA 4, ADEILAD NEWYDD Y CELFYDDYDAU, Pryfysgol Bangor, College Road, Bangor
Amser:
Dydd Gwener 16 Mawrth 2018, 17:30–18:54
Cyflwynydd:
Megan Tomos

 

Beth yw hanes ac etifeddiaeth gwyddoniaeth Cymru?  Y mae sawl dull a modd o ysgrifennu hanes gwyddoniaeth.  Ar ôl ystyried hanes disgyblaethau arbennig, sy’n ffurf gyffredin a sylfaenol ar hanes, byddaf yn trafod natur gyffredinol hanes gwyddoniaeth yn genedlaethol ac yn lleol.  Yna byddaf yn ystyried sefyllfa hanes gwyddoniaeth yng Nghymru - o ran ysgolheictod, ei le yn addysg ysgolion a’r ymwybyddiaeth ohono ymhlith y cyhoedd - gan wneud rhai argymhellion ynglŷn â sut i’w ddatblygu i’r dyfodol.  Byddaf yn edrych ar wyddoniaeth Richard Price a William Robert Grove, ymhlith amryw o rai eraill, er mwyn darlunio hyn. 

Yn Saesneg y traddodir y ddarlith 

Yr Athro Tucker

 

Y mae John V. Tucker yn Athro Cyfrifiadureg ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ogystal â bod yn arbenigwr ar systemau cyfrifiadurol, y mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn hanes cyfrifiant, gan gynnwys y cyd-destun cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.  Roedd yn un o’r Cymrodyr a sefydlodd Gymdeithas Ddysgedig Cymru ac ef oedd ei Hysgrifennydd Cyffredinol cyntaf.  O ran testun y ddarlith hon, y mae’n aelod o Fwrdd Golygyddol cyfres newydd o lyfrau, Gwyddonwyr Cymru, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.