Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd

Lleoliad:
Sefydliad Confucius
Amser:
Dydd Llun 7 Hydref 2019, 09:00–17:00
(A phob wythnos tan ddydd Gwener 25 Hydref 2019)
Cyflwynydd:
Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor
Cyswllt:
01248 388555

Mae'r tri Sefydliad Confucius yng Nghymru (ym Mhrifysgolion Bangor, Y Drindod Dewi Sant a Chaerdydd) yn cynnal Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd gyffrous sy'n agored i BOB disgybl yng Nghymru. Rhaid i’r cyflwyniadau fod yn seiliedig ar y thema: Dathlu'r cyfeillgarwch rhwng Cymru a Tsieina. Croesewir cyflwyniadau yn y categorïau canlynol: 

  1. Ffotograffiaeth
  2. Peintio/Lluniadu/Caligraffeg
  3. Barddoniaeth 

Mae'r gystadleuaeth celfyddydau yn agored i bob disgybl o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 13 a dyfernir gwobrau yn y categorïau canlynol:

Blynyddoedd 3-4

Blynyddoedd 5-6
Blynyddoedd 7-9

Blynyddoedd 10-13

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw 25 Hydref 2019

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i confuciusinstitute@bangor.ac.uk.