Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gorffennaf 2020

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Cystadleuaeth Sillafu Tsieineaidd

Lleoliad:
Sefydliad Confucius
Amser:
Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020, 00:00
Cyflwynydd:
Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor
Cyswllt:
01248 388555

Rydym yn falch iawn o gyflwyno Cystadleuaeth Sillafu Tsieineaidd flynyddol newydd. 

Trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru a Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor. Mae wedi ei gynllunio i gefnogi myfyrwyr blwyddyn 6 a 7 sy'n astudio'r iaith Fandarin. Mae'r gystadleuaeth yn fodd i ddisgyblion wella eu sillafu a'u geirfa, mae'n eu hannog i ynganu'n gywir ac yn bwysicaf oll mae'n meithrin hyder.

Amcan y gystadleuaeth yw i fyfyrwyr gyfieithu ac ysgrifennu pum gair yn gywir mewn Mandarin. Bydd y myfyrwyr sy'n cyfieithu ac yn ysgrifennu'r nifer fwyaf o eiriau'n gywir yn unol â'r rheolau'n ennill y gystadleuaeth.

Caniateir i fyfyrwyr o gefndir Tsieineaidd gystadlu mewn categori gwahanol.

Caiff y Rownd Derfynol ei chynnal ar 2 Gorffennaf 2020 ac fe'i cydlynir gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru.

Cofrestrwch eich ysgol ar gyfer y Gystadleuaeth Sillafu Tsieineaidd YMA

Dylid lansio'r gystadleuaeth yn eich ysgol ar ôl 15 Chwefror 2020 a dylid treulio amser yng ngwersi cyntaf y flwyddyn yn dysgu ac ymarfer ynganu ac ysgrifennu'r 50 gair a ddewiswyd ar gyfer y gystadleuaeth.

Rheolir y gystadleuaeth trwy'r gwefannau canlynol:

  • Gwefan y Gystadleuaeth Sillafu Tsieineaidd:

https://www.bangor.ac.uk/confucius-institute/spelling-bee.php.en

Gan gynnwys mynediad at Ganllawiau DEFNYDDIWR YR ATHRO/ATHRAWES a'r RHESTRAU GEIRIAU

  • Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: http://routesintolanguagescymru.co.uk/

Gan gynnwys cysylltiadau â'r ffurflen gofrestru gychwynnol.