Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dadansoddi Busnes Strategol (SBA)

Academi Busnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 1

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 4 Medi 2018 – Dydd Mawrth 18 Medi 2018
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/strategic-business-analysis.php.cy

Mae'r cwrs yma’n rhedeg dros ddau ddiwrnod llawn: Dydd Mawrth 4 a dydd Mawrth 18 Medi. Rhwng y sesiynau yn y dosbarth byddwch yn derbyn sesiwn mentora un-i-un ar amser / dyddiad cytûn 

Lefel 5 / 10 Credyd

Amcan y modiwl hwn yw gwella eich dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes mewnol ac allanol trwy ganolbwyntio ar 7 maes allweddol busnes. Bydd y cyfranogwyr yn ennill y sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i gefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. 

Yn ystod y modiwl, byddwch yn edrych ar ffyrdd o:

  1. gael y gwerthiant a'r targedau cynhyrchu mwyaf posibl i sicrhau eich bod yn effeithlon ac yn broffidiol yn eich busnes
  2. gwella prosesau a threfniadau gweithredol
  3. gwella perfformiad a chymhelliant y tîm 
  4. cael mantais gystadleuol o fewn eich sector
  5. cystadlu mewn marchnad fyn-eang

Byddwch yn derbyn cefnogaeth un-i-un gan fentor busnes profiadol a fydd yn gweithio gyda chi i adolygu eich busnes yn strategol a chwblhau Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi pwrpasol a fydd yn eich helpu i nodi anghenion hyfforddi unigryw eich sefydliad. Mae hyfforddiant dilynol ar gael hefyd drwy'r rhaglen i ddatblygu sgiliau eich gweithlu.