Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ebrill 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Darlith Cyhoeddus: Assessing coastal environmental risk and damage to infrastructure

Yr Athro Malcolm L. Spaulding, Athro Emeritws Peirianneg y Môr, Prifysgol Rhode Island, UDA

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Adeliad Thoday, Ffordd Deiniol, LL57 2UW
Amser:
Dydd Mercher 25 Ebrill 2018, 17:00–18:30
Cyflwynydd:
Yr Athro Malcolm Spaulding
Cyswllt:
Serinde van Wijk
01248388609

Bydd y ddarlith hon yn rhoi trosolwg o'r ymdrechion byd-eang i fynd i'r afael ag un o'r prif heriau sy'n wynebu cynllunio a rheoli arfordirol, sef sut i fesur ac asesu risgiau ymchwyddiadau storm i isadeiledd arfordirol wrth i lefel y môr godi ac wrth i'r glannau'n erydu. Gan ddefnyddio enghreifftiau o gymunedau lle mae tonnau'r cefnfor agored yn torri a chymunedau ar lannau cysgodol, bydd yr Athro Spaulding yn esbonio sut y gall offer mapio a modelu newydd gefnogi cymunedau arfordirol i ddeall y risgiau y maent yn eu hwynebu, i ddeall pa ddifrod a allai ddigwydd mewn gwahanol senarios hinsawdd yn y dyfodol, ac i ddeall sut y gall gwyddor peirianneg y môr helpu i leihau'r risgiau hyn. 

Bydd y sgwrs hon yn ddiddorol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn peirianneg arfordirol neu beryglon llifogydd.

 

Amser: 25 April 2018, 17.00-18.30
Lleoliad: Prifysgol Bangor, Adeilad Thoday, Ffordd Deiniol, LL57 2UW

17.00-17.30 Derbyniad Diodydd: Cyntedd Thoday

17.30-18.30 Darlith Cyhoeddus: Darlithfa Gareth Edwards-Jones (G23)

 

Ychwanegu at y Calendr


Dogfennau cysylltiedig: