DARLITH GOFFA SYR HUGH OWEN

Lleoliad:
Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau
Amser:
Dydd Iau 20 Tachwedd 2014, 18:30–20:00

Dr Simon Brooks : “Golwg Newydd ar y Llyfrau Gleision, ddoe a heddiw”

Arbenigwr yn hanes a llên y cyfnod modern yw Dr Simon Brooks. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys y bedwaredd ganrif ar bymtheg, addysg trwy gyfrwng ieithoedd llai, syniadaeth wleidyddol a chynllunio ieithyddol, themâu y bydd yn troi atynt yn Narlith Goffa Syr Hugh Owen eleni. Yn awdur nifer o gyfrolau, bydd llyfr newydd o’i eiddo, Pam na fu Cymru, yn ymddangos y flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn cwblhau astudiaeth o leiafrifoedd ethnig yn y diwylliant Cymraeg ei iaith, Hanes Cymry.

 

 

Yn gyn-olygydd y cylchgrawn Barn, a chyn-ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, mae bellach yn dal Cymrodoriaeth Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe.