Dear Memory…

Rhan o Being Human Festival of Humanities

Lleoliad:
Neuadd Powis, Prof Adeilad y Brofysgol, Profysgol Bangor, Bangor LL57 2DG
Amser:
Dydd Iau 14 Tachwedd 2019, 18:00–20:00
Cyflwynydd:
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

'Barddoniaeth lle' yw'r syniad sydd wrth wraidd 'Dear Memory ...,' gweithdy am ddim a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o'r ŵyl Being Human 2019. Gan gyfuno dulliau llenyddol, creadigol a gwyddonol, byddwn yn meddwl am y berthynas rhwng lle a'r cof ac yn archwilio sut y gall ysgrifennu am le, neu i le, newid y ffordd yr ydym yn deall ein hunain, ein cysylltiadau ag eraill, a'n teimlad o berthyn yn hanesyddol ac amgylcheddol.  Mae'r gweithdy wedi'i ysbrydoli gan farddoniaeth Thomas Hardy - yn benodol y gerdd 'Alike and Unalike (Great Orme's Head) - ond byddwn yn canolbwyntio ar dirweddau a lleoedd yng ngogledd Cymru a'r ffordd y maent yn cofnodi, ffurfio, ac yn eu tro yn cael eu ffurfio gan ein hatgofion. Byddwn yn cymryd cerddi fel man cychwyn i'n trafodaethau a'n myfyrdodau am y berthynas rhwng lle a'r cof, gan ddarparu cerddi enghreifftiol yn Saesneg a Chymraeg ond hefyd yn gwahodd cyfranwyr i rannu eu hoff 'farddoniaeth lle' eu hunain. Trwy gydol y gweithdy, anogir cyfranwyr i fynegi eu hunain, ar lafar neu'n weledol, ar gyfres o gardiau post, gan feddwl ac ymateb i gwestiynau am ein hatgofion o le. Gyda'n gilydd, byddwn yn archwilio sut y gall gwaith ysgrifennu - gennym ni ac eraill - fod yn gyfrwng i drawsnewid ein canfyddiadau o'r lleoedd sy'n chwarae rhan amlwg yn ein dychymyg a'n hatgofion diwylliannol. Caiff y gweithdy ei lywio a'i gynnal ar y cyd gan Dr Catherine Charlwood (Prifysgol Lerpwl), y mae ei hymchwil ar y cysylltiadau rhwng cof a barddoniaeth yn cyfuno dadansoddiad llenyddol a dealltwriaeth o seicoleg wybyddol, a Dr Karin Koehler (Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth), sy'n ymchwilio i ymatebion llenyddol i ddatblygiad isadeileddol. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru.