Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiad Adnoddau Cynaliadwy

Lleoliad:
School of Ocean Sciences, Menai Bridge, Anglesey
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 13:00–16:00
Cyflwynydd:
Dr Katrien Van Landeghem
Cyswllt:
Dr Katrien Van Landeghem
+44 (0) 1248 382591

Cewch wybodaeth am swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn y sector Adnoddau Cynaliadwy yma yng Ngogledd Cymru. 

Gan adeiladu ar sail llwyddiant y llynedd, mae'r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn trefnu Ffair Yrfaoedd unwaith eto fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Bangor. Cynhelir y Ffair ym Mhorthaethwy ar 14 Mawrth, rhwng 1pm a 5pm, mewn adran Brifysgol sydd ag enw da am ragoriaeth mewn addysg gwyddor môr. Y thema yw 'Adnoddau Cynaliadwy'. Mae'r cyfuniad unigryw o ddaearyddiaeth ac isadeiledd lleol yn golygu bod Gogledd Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i fanteisio ar yr ehangu mawr ar ein heconomi i'r cyfeiriad hwn. 

Bydd tua dwsin o arddangoswyr yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr ac yn eu cyflwyno i'r diwydiant rhyngddisgyblaethol o echdynnu adnoddau. Mae yna dwf mewn galw am ddulliau gwirioneddol arloesol o sicrhau bod echdynnu’n gynaliadwy at y dyfodol agos, a bydd cyflogwyr yno i sgwrsio gyda myfyrwyr am y mathau o swyddi sydd ar gael a'r sgiliau sydd eu hangen yn y sector hwn. Gwahoddir Ysgolion Uwchradd a Cholegau AB lleol o Ynys Môn, Arfon a Chonwy i'r digwyddiad yn ogystal â myfyrwyr Prifysgol Bangor.

 

Elfen bellach i'r Ffair Yrfaoedd fydd sesiynau cyflogadwyedd, lle byddwn yn helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a chynnwys tystiolaeth amdanynt ar CV. Byddwn yn helpu myfyrwyr i fynd i'r afael â datblygu gwahanol sgiliau a gallwn roi cymorth iddynt â'u rhagolygon gyrfa, gan y bydd y DU angen o leiaf 1.82 miliwn o bobl broffesiynol newydd ym meysydd peirianneg, gwyddoniaeth a thechnoleg erbyn 2022 (y Fonesig Athro Ann Dowling – Newyddion BBC ar 3 Chwefror 2015).