Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

DIGWYDDIAD RHAGARWEINIOL AR GYFER MYFYRWYR YMCHWIL NEWYDD

Lleoliad:
Venue details are sent as calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Mercher 2 Hydref 2019, 09:00–14:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae croeso cynnes i bob Ymchwilydd Ôl-raddedig newydd i fynychu'r digwyddiad cynefino sydd i'w gynnal ar ddydd Mercher 2 Hydref 2019 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, Ystafell Gynhadledd Cledwyn 3 (TCR3), Ffordd y Coleg.   Bydd yn gyfle perffaith i ymchwilwyr newydd gwrdd a’i gilydd.  Mae'r rhaglen yn cynnwys gwybodaeth gan yr Ysgol Ddoethurol, Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaeth Llyfrgell ac Undeb y Myfyrwyr. Cewch gyfle i gwrdd a’r wynebau y tu ôl i'r negeseuon e-bost. Rydym hefyd wedi gwahodd goruchwyliwr ac ymchwilydd ôl-raddedig i gyfrannu i’r diwrnod. 

Rydym yn gobeithio y gallwch chi ymuno â ni! (bydd cinio yn cael ei ddarparu)

Os ydych yn bwriadu dod i'r digwyddiad cynefino, yna cofrestrwch ar-lein () neu cysylltwch â pgr@bangor.ac.uk ]

RHAGLEN

9:00 am                         Cofrestru

 9.15 am                        Croeso

                                      Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil;

                                      Dr. Penny Dowdney, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol                                               

 9.30 am                        Rôl y Goruchwyliwr Doethurol

                                       Yr Athro John Turner,

                                       Deon ôl-radd ymchwil ac Ysgol Gwyddorau Eigion 

10.00 am                        Rôl y Goruchwyliwr Doethurol 

                                        Prof Martina Feilzer, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

10.30 am                        Egwyl am de a choffi

10.45am                         Persbectif myfyriwr ymchwil

                                       Andrew Van Der Schatte Olivier, Ysgol Gwyddorau Eigion 

 11.00am                       Y broses Ôl-radd Ymchwil - Cynnydd a Rheoliadau ayyb.

                                      Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil 

11.30 am                       Undeb Bangor/DocSoc

                                      Mark Barrow, President Undeb Bangor

 11.45 am                     Cefnogaeth ar gael gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

                                     Dr Beth Hall, 

                                     Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd, Gwasanaethau Llyfrgell   

 12:15pm                      Cinio

 1.00 pm                       Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu Doethurol         

                                      Dr Penny Dowdney, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol

                                      Clare Brass, Cydlynydd Cyflogadwyedd Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

1.30 pm                         Gwasanaethau Myfyrwyr

                                       Kim Davies, Gwasanaethau Myfyrwyr

1.45 pm                         Sesiwn cwestiwn ac ateb/rhwydweithio

 

 

 

Bwcio lle