Diwrnod Agored Nyrsio Anabledd Dysgu

A hoffech chi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a fydd yn eich galluogi i weithio ar lefel broffesiynol gyda phobl sydd ag anabledd dysgu?

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Campws Wrecsam
Amser:
Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2018, 10:30–15:30
Cyswllt:
David Allsup
Mwy o wybodaeth:
http://shop.bangor.ac.uk/product-catalogue/coleg-gwyddorau-iechyd-ac-ymddygiad-college-of-health-and-behavioural-sciences/school-of-healthcare-sciences-short-courses

10:30am-12:30pm

13:30-15:30pm

Blwyddyn Newydd - gyrfa newydd?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl sydd ag anabledd dysgu?

A hoffech chi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a fydd yn eich galluogi i weithio ar lefel broffesiynol gyda phobl sydd ag anabledd dysgu?

Yna efallai mai'r cwrs Nyrsio Anabledd Dysgu ar Gampws Wrecsam Prifysgol Bangor yw'r dechrau newydd rydych yn chwilio amdano.

 Mewn gair, mae Nyrsys Anabledd Dysgu yn gweithio i ddarparu gofal iechyd a chefnogaeth arbenigol i bobl sydd ag anabledd dysgu, yn ogystal â'u teuluoedd a thimau staff, i'w helpu i fyw bywyd llawn

Dogfennau cysylltiedig: