Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Blasu Gofal Iechyd

Lleoliad:
School of Healthcare Sciences Bangor University Archimedes Centre, Wrexham Technology Park, Croesnewydd Road, Wrexham, LL13 7YP
Amser:
Dydd Iau 8 Chwefror 2018, 09:30
Cyswllt:
Dianne Rimmer
01248 353241

Mae'r diwrnod blasu hwn yn gyfle i rai sy'n ystyried gyrfa ym maes gofal iechyd. Rhoddir sylw yn ystod y diwrnod i Nyrsio Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl, Nyrsio Anableddau Dysgu, Nyrsio Plant, Bydwreigiaeth a Radiograffeg. Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdai yn yr holl feysydd ymarfer a gwybodaeth am lwybrau gyrfa pellach posibl.

Amser       Gweithgaredd

9:30         Cofrestru a choffi

10am       Croeso a chyflwyniad i’r diwrnod

10:15       Trafodaeth myfyrwyr

11am        Egwyl

11:30       Meysydd Ymarfer: Nyrsio Oedolion Nyrsio Iechyd Meddwl Nyrsio Anableddau Dysgu Nyrsio Plant Radiograffeg Bydwreigiaeth

12:30       Cinio

1:30         Caffi'r Byd: Cyfarfod â staff y bwrdd iechyd (cyfleoedd ar gyfer ymarfer clinigol).

Dogfennau cysylltiedig: