Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod PhD – ‘The Conversation’

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019, 09:30–16:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

 

 

Mae cael erthygl wedi’i chyhoeddi am eich ymchwil neu eich arbenigedd yn adnodd gwerthfawr i wella eich proffil academaidd a’ch CV wrth i chi baratoi i symud o fod yn fyfyriwr i fyd gwaith.

Mae The Conversation yn ffynhonnell annibynnol o newyddion a safbwyntiau, o’r gymuned academaidd ac ymchwil, ac mae’n cael ei chyflwyno’n uniongyrchol i’r cyhoedd. Mae’n fodel unigryw sy’n galluogi academyddion a myfyrwyr ymchwil i ysgrifennu a chyhoeddi darnau a straeon cysylltiedig â’r newyddion yn seiliedig ar eu hymchwil, eu harbenigedd neu eu maes astudio.

Yr hyn sy’n gwneud The Conversation yn wahanol yw bod ganddo drwydded ‘creadigol cyffredin’ sy’n golygu bod sefydliadau newyddion eraill yn gallu defnyddio a rhannu’r erthyglau hyn wedyn ar gyfryngau eraill, gan godi eich proffil ymhellach yr un pryd.

Mae Prifysgol Bangor yn aelod sy’n tanysgrifio i The Conversation, sy’n cynnig manteision i’r Brifysgol ac i’w staff academaidd a’i myfyrwyr ymchwil. Mae’r nifer sy’n darllen erthyglau Prifysgol Bangor ar-lein yn The Conversation yn agos at 3 miliwn, gyda darllenwyr ym mhob cwr o’r byd.

O ganlyniad i’n haelodaeth, rydym yn gallu cynnig cyfle i chi fynychu gweithdy ysgrifennu undydd gyda’r nod o gael erthygl, wedi’i hysgrifennu gennych chi, yn cael ei chyhoeddi gan The Conversation.

Yn ystod y dydd, byddwch yn dod i ddysgu beth sy’n gwneud stori newyddion ddiddorol ac yn cael eich arwain drwy ysgrifennu mewn arddull syml, glir a hygyrch. Dyma sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw waith cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Cewch hefyd wybod mwy am sut mae golygyddion The Conversation yn eich helpu a’ch arwain chi drwy’r broses ysgrifennu.

Bydd disgwyl i chi awgrymu syniad neu syniadau ar gyfer stori, trafod a datblygu hwn neu’r rhain gyda Golygydd a’r grŵp, ac wedyn, ar ôl y gweithdy, ysgrifennu neu gwblhau eich erthygl a’i chyhoeddi ar y safle.

Bydd rhaid i chi ddod â gliniadur fel eich bod yn gallu dechrau paratoi eich gwaith yn y gweithdy.

I baratoi ar gyfer y digwyddiad, gofynnir i chi wneud y canlynol:

  1. Cofrestru i dderbyn cylchlythyr dyddiol The Conversation, fel eich bod yn dod yn gyfarwydd â’r math o straeon ar y safle.
  2. Sylwi ar straeon newyddion a dod ag esiamplau gyda chi o rai wnaethoch chi wir fwynhau eu darllen, gan deimlo eu bod wedi’u hysgrifennu’n dda, yn ddiddorol ac yn berthnasol.
  3. Meddwl am sut gallai eich arbenigedd fod yn berthnasol i bwnc cyfoes perthnasol – gallai hwn fod yn faes arbenigedd academaidd i chi neu unrhyw ddiddordeb sydd gennych chi. (Fel enghraifft, yn ystod gweithdy blaenorol, lle gofynnwyd i’r rhai oedd yn bresennol ymateb i stori newyddion gyfredol am lefel y môr yn codi. Arweiniodd hyn at academyddion o’r Ysgol Ieithyddiaeth yn ysgrifennu erthygl am sut gallai lefel y môr yn codi fygwth bodolaeth ieithoedd lleiafrifol yn Polynesia – agwedd anarferol ond diddorol ar bwnc sydd wedi cael ei drafod sawl gwaith o’r blaen!)

Bwcio lle