Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Drysau Agored - Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Drysau’n agor i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Lleoliad:
Llawr cyntaf adeilad Brambell, Ffordd Deiniol (gyferbyn ag ASDA)
Amser:
Dydd Sadwrn 15 Medi 2018, 11:00–15:00

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 15 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Bydd yr adran Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn darparu gwledd o lawysgrifau ar gyfer ymwelwyr. Bydd cyfle i drafod yr amrywiaeth o gasgliadau archifol a gedwir gan y Brifysgol, cyn cael eich tywys i Goridor Siambr y Cyngor i weld arddangosiad “Penrhyn”. Rhaid archebu lle oherwydd bod niferoedd yn gyfyngedig. Cynhelir y sesiwn Saesneg rhwng 10.30yb-11.30yb a’r sesiwn Gymraeg rhwng 12.00yp-1.00yp.

Dyma gyfle i ymweld ag Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, Adeilad Brambell, nad yw ar agor i’r cyhoedd yn arferol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid sydd i’w gweld yno yn ogystal â gofyn ambell i gwestiwn i’r arbenigwyr fydd yno. Bydd yr Amgueddfa Hanes Natur ar agor i’r cyhoedd rhwng 11.00yb a 3.00yp. 

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Prif Adeilad y Celfyddydau, yn cael eu harwain gan David Roberts, cyn-gofrestrydd y Brifysgol a fydd yn siarad ar ‘ “Cofadail Parhaol Bangor” : dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’. Bydd yn gyfle i ddysgu mwy ar gefndir sefydlu’r adeilad ac i ddeall mwy am y nodweddion pensaerniol. Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau am 11.00yb-12.00yp (Saesneg) a 12:30yp-1:30yp (Cymraeg) a rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r sgyrsiau yn yr Archifdy neu i fynd ar un o’r teithiau tywys, gofynnir i chi archebu lle ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01248 383276 neu ebostio archives@bangor.ac.uk ar gyfer yr Archifdy neu drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru ar gyfer y teithiau tywys.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill Drysau Agored ar draws Gwynedd a Chonwy yn ystod mis Medi, ewch i www.cadw.wales.gov.uk/opendoors