Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dydd Agored yr Archifdy

Lleoliad:
Archifau a Chasgliadau Arbennig ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Gwener 25 Hydref 2019, 11:30–15:00

Bydd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig yn cymeryd rhan yng Ngŵyl Hanes y Pedair Gwlad ym Mhrifysgol Bangor fis Hydref drwy gynnal Dydd Agored. Bydd y digwyddiad poblogaidd yma ar agor i bawb, ac yn gyfle i unrhyw un gyda diddordeb i weld rhai o’n llawysgrifau, archifau a llyfrau prin a chael sgwrs gyda’r staff mewn awyrgylch anffurfiol. 

Cynhelir y digwyddiad yn yr Archifau a Chasgliadau Arbennig ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ar ddydd Gwener y 25ain o Hydref, rhwng 11.30yb a 3.30yh, a bydd y pynciau a amlygir eleni yn cynnwys :  

  • Trysorau printiedig : uchafbwyntiau o’r casgliad llyfrau prin
  • A Hard Day’s Night : bywyd a gwaith yr actor a’r dramodydd, Alun Owen
  • Mapiwyr medrus : detholiad o fapiau ac arolygon o’n casgliadau stadau
  • Hanesydd lleol : golwg ar gasgliad R.T. Pritchard ar hanes Bangor
  • Lleisiau myfyrwyr : cyfle i bori drwy rai o gylchgronnau myfyrwyr

Mae’r digwyddiad ar agor i bawb. Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yno!