Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Cwrs byr 2 ddiwrnod ym Mhrifysgol Bangor

Lleoliad:
Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor
Amser:
Dydd Llun 19 Mawrth 2018 – Dydd Mercher 21 Mawrth 2018
Cyflwynydd:
Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau
Cyswllt:
Ann Lawton
01248 382153
Mwy o wybodaeth:
Cliciwch yma i gofrestru

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffleiar

Adeiladu ar 20 mlynedd o'n profiad yn dysgu economeg iechyd i ymarferwyr iechyd cyhoeddus a rhai sy’n gwneud ymchwil ym maes iechyd cyhoeddus. Erbyn diwedd y cwrs byr hwn bydd cynadleddwyr wedi dod i ddeall cysyniadau cymhwyso economeg iechyd at iechyd cyhoeddus, gallu cloriannu’n feirniadol werthusiad economaidd cyhoeddedig o ymyriad iechyd cyhoeddus a theimlo’n hyderus i siarad am elw posibl buddsoddi mewn rhaglenni iechyd cyhoeddus yn y GIG a lleoliadau eraill fel ysgolion a mannau gwaith.

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus, Economegwyr Iechyd, Nyrsus, Pobl Broffesionol Iechyd Eraill, Awdurdodau Lleol, Staff y Trydydd Sector a Diddordeb mewn Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwilwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Byddwn yn rhoi sylw i'r canlynol:

  • Strategaethau Ataliol mewn Iechyd Cyhoeddus
  • Golwg Gyffredinol ar Economeg Iechyd a Gwerthuso Economaidd
  • Sialensiau Cymhwyso Economeg Iechyd i Iechyd Cyhoeddus
  • Sut allwn ni ddefnyddio RCTs wrth werthuso Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus yn Economaidd
  • Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus
  • Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus (sesiwn cyflwyno a sesiwn pellach)
  • Dadansoddiad o Fanteision Cost mewn Iechyd Cyhoeddus
  • Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI)
  • Manteision Ychwanegol wrth Gyllidebu Rhaglen (PBMA)
  • Gwerthuso natur mewn Iechyd Cyhoeddus a'r Economi Cylchol