Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cwrs byr 2 ddiwrnod

Lleoliad:
Management Centre, Bangor
Amser:
Dydd Llun 19 Mawrth 2018 – Dydd Mercher 21 Mawrth 2018
Cyswllt:
Ann Lawton
Mwy o wybodaeth:
For more information or to book a place click here

Prydau bwyd a llety o 4pm ddydd Llun 19fed Mawrth tan 1.30pm Ddydd Mercher 21fed Mawrth yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus, Economegwyr Iechyd, Nyrsus, Pobl Broffesionol Iechyd Eraill, Awdurdodau Lleol, Staff y Trydydd Sector a Diddordeb mewn Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwilwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Byddwn yn rhoi sylw i'r canlynol:

Strategaethau Ataliol mewn Iechyd Cyhoeddus

Golwg Gyffredinol ar Economeg Iechyd a Gwerthuso Economaidd

Sialensiau Cymhwyso Economeg Iechyd i Iechyd Cyhoeddus

Sut allwn ni ddefnyddio RCTs wrth werthuso Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus yn Economaidd

Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus

Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus (sesiwn cyflwyno a sesiwn pellach)

Dadansoddiad o Fanteision Cost mewn Iechyd Cyhoeddus

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI)

Manteision Ychwanegol wrth Gyllidebu Rhaglen (PBMA)

Gwerthuso natur mewn Iechyd Cyhoeddus a'r Economi Cylchol

Dogfennau cysylltiedig: