Gaining Gigawatts

Sgwrs am wella oes ac effeithlonrwydd technoleg cynaeafu’r haul

Lleoliad:
Ystafell 211, Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, Stryd y Deont, Bangor
Amser:
Dydd Iau 14 Mawrth 2019, 13:00–14:00

(Saesneg yw iaith y ddarlith)

Crynodeb: Mae ynni’r haul wedi ffynnu dros y 15 mlynedd diwethaf ac mae cynhwysedd PV solar cronnus wedi cyrraedd bron 500GW. Mae ynni solar economaidd yn dibynnu ar fodiwlau ffotofoltaig (PV) rhad, parhaol a pherfformiad uchel. Ar gost o lai na $0.50 y Watt, mae modiwlau PV gyda’r rhataf o’r ffyrdd o gynhyrchu trydan ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddynt gynhyrchu trydan am oddeutu 25 mlynedd heb fawr ddim gwaith cynnal a chadw. Nid ydym yn deall diraddiad y modiwlau PV yn iawn ac nid yw’n bosibl darogan eu hoes ar hyn o bryd. Bydd y cyflwyniad yn dangos trosolwg o foddau methiant modiwlau PV ac yn archwilio rhai

dethol yn fanwl. Gellir datrys y moddau unigol sy’n ymwneud a methiant trwy nodi, deall, ac efelychu’r dulliau sylfaenol, a datblygu profion cyflym safonedig synhwyrol. Gellir gwneud ynni solar hefyd yn fwy darbodus trwy wella perfformiad thermol y modiwl PV. Bydd y cyflwyniad yn cyflwyno rhai dulliau o leihau tymheredd gweithredu modiwlau PV, sy’n cynyddu allbwn y pŵer ac yn gwella oes y gwasanaeth hyd yn oed os na fydd effaith ar effeithlonrwydd yr amodau prawf safonol.

Bywgraffiad: Mae Dr Timothy J Silverman  yn gweithio yn Labordy Ynni Adnewyddadwy Cenedlaethol yr Unol Daleithiau ac mae PhD ganddo o Brifysgol Texas yn Austin. Ers 2011, bu’n astudio perfformiad a dibynadwyedd mewn modiwlau ffotofoltaig a phrofion dan do ac awyr agored, a dadansoddi methiant yn y labordy ac yn y maes. Ymhlith y pynciau poblogaidd mae diraddiad bondiau sodro, rhyng-gysylltiadau, a chelloedd a chraciau ynddynt mewn modiwlau silicon crisialog; colli effeithlonrwydd parhaol oherwydd cysgodion a meta-sefydlogrwydd perfformiad modiwlau ffilm tenau; dadansoddi perfformiad a gwella perfformiad thermol pob modiwl daearol; ac ymoleuedd diagnostig a delweddu thermol.